Privacybeleid

Hieronder leest u hoe Restaurant de Bonte Koe omgaat met informatie, waaronder uw persoonlijke gegevens, die verzameld worden via de website.

Privacybeleid

In deze privacy verklaring lees u hoe Restaurant de Bonte Koe omgaat met informatie, waaronder uw persoonlijke gegevens, die verzameld wordt via de website www.restaurantdebontekoe.nl

U leest wat we precies verzamelen, hoe we deze informatie verwerken en gebruiken en waarom we deze informatie verzamelen, verwerken en gebruiken.

Restaurant de Bonte Koe, gevestigd aan de Koningsweg 2 in Garderen met KVK-nummer 08164129, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor vragen over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via info@restaurantdebontekoe.nl

Gebruikersgegevens

Restaurant de Bonte Koe respecteert de privacy van haar klanten en hun gegevens. U behoudt alle rechten op uw gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zullen uw gegevens niet verkopen, verhuren of gebruiken voor andere doeleinden dan in deze privacyverklaring zijn vermeld.

Gegevensverzameling en Google Analytics

Restaurant de Bonte Koe verzamelt de gegevens van degenen die met ons een interactie aangaan zoals het versturen van een e-mail of het invullen van een contactformulier op de website. We kunnen de volgende persoonsgegevens bij u opvragen via website-formulieren en deze vervolgens opslaan en verwerken:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Ook maken wij gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden en om te kunnen analyseren hoe effectief onze AdWords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De gegevens worden dus gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Ook hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Bewaartermijn

Wij zullen uw informatie bewaren zolang er op enige wijze interactie is tussen u of uw organisatie en Restaurant de Bonte Koe. Echter wanneer er gedurende een aansluitende periode van 2 jaar op geen enkele wijze interactie is geweest zullen wij uw persoonsgegevens vernietigen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar info@restaurantdebontekoe.nl . Restaurant de Bonte Koe zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over onze cookies, verwijs ik u naar de pagina cookies